Com Hem blir Tele2


Tele2 och Com Hem har gått ihop och föreningens fastighet är nu ett ”Tele2-hus”. För dig som boende fortsätter allt som tidigare, du behöver inte göra något. Ditt tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Individuellt betalande boende informeras av Tele2 separat via e-post eller brev. Kommande fakturor och information kommer att skickas från Tele2.

Mer information från Tele2 finns här.

Kommentera