Installation av fiber

Enligt föreningens årsredovisning för 2017 beslutade styrelsen att installera fiber i alla lägenheter under 2018. Vi har fått ett förmånligt avtal som innebär att dragning av fiber fram till varje lägenhet är kostnadsfri för föreningen. Sedan tidigare är fastigheten ansluten till Stockholms fibernät.

Det är nu dags att påbörja installationsarbetet.
Nedanför finns en överskådlig tidsplan, mer information kommer inom kort och även kallelse till ett informationsmöte.

  • vecka 45: preliminär fiberdragning i trapphus och källare
  • vecka 46: informationsmöte för medlemmar – information om dag och tid kommer senare

På informationsmötet kommer vi att berätta mer om vad detta innebär för medlemmarna, bland annat om byte av bredbandsleverantör.

  • vecka 48-49: preliminär tid för installation och dragning av kabel in till och inom varje lägenhet

 

Kommentera