Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas i samband med tecknande av upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljande av medlemskap i Brf Åsöparken behandlas i den utsträckning som behövs för att bostadsrättsföreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden som medlem i Brf Åsöparken kan komma att behandlas, till exempel uppgifter om betalningsförsummelser eller underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Personuppgifter som bostadsrättsföreningen kan komma att behandla utöver de som föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning är e-postadress och telefonnummer till medlemmar.

Medlemmarnas personuppgifter kan också komma att lämnas ut till företag som Brf Åsöparken samarbetar med i sin fastighetsförvaltning samt till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i.

Medlemmen har rätt att få information om sina personuppgifter som behandlas av Brf Åsöparken och hur de behandlas. Informationen tillhandahålls utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. Medlemmen kan också hos styrelsen begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.