Ordningsregler

Om säkerhet

Medverka till att öka säkerheten i fastigheten genom att:

 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Inte släppa in någon okänd person i fastigheten.
 • Inte lämna vinds- eller källardörrar olåsta.
 • Vara försiktig med eld.
 • Kontrollera att den brandvarnare som ska finnas i din lägenhet fungerar. Meddela grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din lägenhet.

Värme och varmvatten

Kostnaden för varmvatten och uppvärmning av lägenheterna är föreningens högsta driftskostnad. Att vara sparsam med värme och varmvatten är ett effektivt sätt att hålla boendekostnaden och avgifterna nere.

Medverka till att hålla våra värmekostnader så låga som möjligt genom att:

 • Inte diska under rinnande vatten.
 • Se till att dina fönster är tätade.
 • Duscha med eftertanke.
 • Vädra ”mycket” under kort tid istället för ”lite” under lång tid.
 • ”Elda inte för kråkorna”, dvs. ett öppet fönster och ett varmt element.

Spela måttligt och låt lagom

Vi bor i ett lyhört hus och ditt golv är någon annans tak – och tvärtom. Tänk på att vissa ljud fortplantas mycket lätt i huset, både inom lägenheterna men även i trappuppgång och hiss.

Det är inte förbjudet att ha fest eller ha goda vänner på besök – ljud är acceptabelt inom rimliga gränser. Tänk dock på att öppna dörrar och fönster gör att festen hörs mer och längre bort.

Regeln är att det ska vara lugnt efter kl. 22. Därefter ska var och en kunna gå och lägga sig och sova utan störningar. Men ska du ha fest är det bra och trevligt om du varskor dina grannar, framförallt om festen kommer att hålla på sent. Sätt upp en lapp i porten.

På morgonen ska det vara lugnt före kl. 07.00 på vardagar och på helger före kl 10.00.

Sopnedkastet

Om det blir stopp i sopnedkastet måste det plockas lös manuellt i soprummet. För att undvika detta otrevliga arbete får endast väl inslagna hushållssopor, i lagom stora påsar slängas. För stora påsar orsakar direkt stopp i sopnedkastet, stora kartonger, förpackningar och liknande får inte pressas ned i sopnedkastet.

Skulle det ändå bli stopp i sopnedkastet, kontakta någon i styrelsen som har nyckel till soprummet.

Grovsopor

Föreningen har ingen möjlighet att löpande ta hand om dina grovsopor. Det finns flera skäl till det; föreningen saknar ett särskilt utrymme att förvara grovsopor i och enligt brandföreskrifterna får vi inte förvara brännbart material i husets gemensamma utrymmen. Av dessa skäl har vi följaktligen inget avtal med någon om hämtning av grovsopor, denna typ av hämtningar är dessutom väldigt kostsamma. Det innebär att du själv är ansvarig för din grovsophantering. Du får alltså frakta iväg dina grovsopor på egen hand. Du får absolut inte lägga grovsopor i källarens eller vindens gemensamma utrymmen! Styrelsen ser till att ha så aktuell information som möjligt på anslagstavlan angående tid och plats för lokal hantering av olika typer av miljöavfall i närområdet.

Återvinning

Närmaste återvinningsstation för papper, tidningar, glas, metall etc. finns vid korsningen av Södermannagatan och Tjärhovsgatan, vid ingången till Katarina kyrkogård.

Tvättstugan

Föreningens tvättstuga finns i källarplanet. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna vid tvättstugan.

Disk- och tvättmaskiner

Du bör inte lämna lägenheten med en disk- eller tvättmaskin igång. För att undvika risk för läckor och översvämningar måste vattentillförseln stängas efter avslutad körning. Skador på grund av vattenläckage blir ofta stora och mycket kostsamma för dig och föreningen.

Husdjur

Hundar, katter och andra husdjur får inte ströva fritt i husets gemensamma utrymmen.

Fritt i porten och trappuppgången

Huvudregeln är att du ska förvara dina egna saker inne i din lägenhet eller i ditt källar-/vindsförråd. Dörrmattor, skor, sopor, tidningar, tomglas, cyklar m.m. får alltså inte förvaras i trappuppgången. Husets gemensamma utrymme ska vara fria från föremål. Det enda undantaget från denna regel är din cykel i källarens cykelutrymme.

Förutom att detta är en trivselfråga finns följande viktiga skäl för denna regel:

 • Utrymning: Trapphuset är inte bara en passage till och från din lägenhet. Trappan är också en utrymningsväg för 41 lägenheter. Det värsta som kan hända är att vi alla måste utrymma huset genom en, på grund av brand rökfylld trappuppgång. Räddningspersonal måste samtidigt kunna ta sig uppåt i huset.
 • Brandsäkerhet: Enligt brandföreskrifterna får inte brännbart material förvaras i trappuppgången.
 • Städning: Föreningen måste kunna städa trapphuset ordentligt.

Källar/vindsförråd

Till varje lägenhet hör ett källar-/vindsförråd. Läs vilka villkor du har i din hemförsäkring angående förvaring i källar- och vindsförråd. Ställ inte känsliga föremål direkt på golvet då det finns risk för skador vid eventuellt vattenläckage.

Källar- och vindsgångar är inga förvaringsplatser, de skall hållas fria. För att minska risken för inbrott är alla boende vid varje tillfälle skyldig att kontrollera att alla dörrar och fönster till de gemensamma utrymmena är låsta.

Det är inte tillåtet att ”ockupera” tomma förråd!

Områdena runt huset

Området mellan huset och trottoaren tillhör föreningen, liksom gården bakom huset, (från grinden till nästa fastighet). Vi har alla ett ansvar att se till att området är välvårdat. Självklart kastar du och dina gäster inte skräp, fimpar etc. på dessa områden. Skulle en förbipasserande ha skräpat ned, plocka upp det och släng det i soporna.

Föreningen har tre parkeringsplatser på gården bakom huset. Samtliga parkeringsplatser hyrs ut till medlemmar. Den som är intresserad av att hyra parkeringsplats kan ställa sig i kö. Kontakta i så fall styrelsen.

Cykelparkering

Cykeln förvarar du lämpligast i cykelrummet i källaren. Eller i cykelstället på gården.

Balkonger

För de som har balkong/altan gäller följande:

 • Balkonglådor eller andra föremål får av säkerhetsskäl inte hängas på balkongens utsida.
 • Medlemmen är skyldig att snöröja balkongen.
 • Grillning över öppen eld/glöd är inte tillåten på balkonger. Under förutsättning att inte någon störs är det tillåtet att grilla med el-grill eller motsvarande där öppen eld eller glöd inte förekommer.
 • Balkongen får inte användas för permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.
 • Se till att balkongdörren är ordentligt stängd om det finns risk för att vatten kan tränga in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
 • För inglasning av balkong krävs bygglov och tillstånd av föreningen.
 • Parabolantenn eller annan utomhusantenn får ej monteras på balkongen.

Fasaden

Det är inte tillåtet att sätta upp fast utrustning som t.ex. markis, parabolantenn eller dylikt på fasad.

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Glöm inte att lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet.